Onderhoud daken informatie

De meest voorkomende problemen bij een plat dak

Problemen aan een dak zijn altijd erg vervelend en gaan vaak gepaard met aanzienlijke kosten.  De Top 10 meest voorkomende problemen aan een plat dak zetten wij hier voor u op een rij.

1) Verkeerd of matig uitgevoerde montage.

Een goed dak maken is namelijk niet vanzelfsprekend, uit ervaring weten wij dat de meeste problemen niet komen door fouten vanuit het materiaal, maar dat juist de materiaalkeuze, ondeskundig advies, slecht ontwerp of slechte uitvoering de oorzaak zijn van problemen. Verkeerd of matig uitgevoerde montage van dakbedekking kunnen lekkages veroorzaken en zelfs de levensduur van uw dak zeer inperken.

2) Slecht en gebrekkig onderhoud.

Gebrekkig onderhoud is één van de hoofdoorzaken van lekkages. Met een regelmatige onderhoudsbeurt verlengt u de levensduur en voorkomt u onverwachte lekkages. Doordat tijdens een onderhoudsbeurt ongewenste afwijkingen worden opgespoord, is de kans op onverwachte lekkages aanzienlijk kleiner. Uiteraard is het regelmatig schoonmaken van een dak onderdeel van een onderhoudsbeurt.

3) Gaten en scheuren door onvoorzichtig gebruik.

Schade door werkzaamheden op en rond het dak zijn een vaak voorkomende oorzaak van lekkages.  Scherpe voorwerpen of zwaar gereedschap die tijdens werkzaamheden nog wel eens op de dakbedekking vallen of schroeven waar ongemerkt op wordt gestaan zijn slecht enkele voorbeelden die geregeld voorkomen. Vooral kleine gaten en scheuren die onopgemerkt blijven kunnen op termijn grote schade veroorzaken.

4) Ondeskundige reparaties.

Schade door werkzaamheden op en rond het dak zijn een vaak voorkomende oorzaak van lekkages.  Scherpe voorwerpen of zwaar gereedschap die tijdens werkzaamheden nog wel eens op de dakbedekking vallen of schroeven waar ongemerkt op wordt gestaan zijn slecht enkele voorbeelden die geregeld voorkomen. Vooral kleine gaten en scheuren die onopgemerkt blijven kunnen op termijn grote schade veroorzaken.

5) Krimpen van dakbedekking.

Dakbedekking is onderhevig aan grote temperatuurschommelingen. Toegepaste materialen zullen derhalve voortdurend krimpen en uitzetten. Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met problematische krimp verschijnselen van uw Dakbedekking. Dit valt vaak het eerste op langs de dakranden. De oorzaak kan zijn; een verkeerde montage, iets dat vaak voorkomt bij zogenoemde 1 laags systemen zoals EPDM-dakbedekking en kunststof-dakbedekking.  Het materiaal is dan onvoldoende verlijmd op de ondergrond. Ook bij bitumen daken zien we, aan het einde van de levensduur, krimpverschijnselen. Het materiaal heeft dan door invloed van weer en wind zijn elastische werking verloren. Wanneer deze krimpverschijnselen optreden is het raadzaam om snel in te grijpen om toekomstige lekkages te voorkomen.

6) Verstopte afvoer en/of riool.

In Nederland valt er behoorlijk veel regen. Wanneer al dat regenwater niet meer van een dak kan afwateren door een verstopte afvoer en/of riool zullen er onherroepelijk problemen ontstaan. Indien de wijze van hemelwaterafvoer onderbroken wordt doordat de regenpijp verstopt raakt door bijvoorbeeld bladeren en vuil, volgt het regenwater de weg van de minste weerstand. Het gevolg kan zijn dat water via de dakranden langs de muren naar binnen zal dringen.  Bij een te grote belasting op het dak door de hoeveelheid water kan er zelfs instortingsgevaar ontstaan.

7) Stormschade / wegwaaien van dakbedekking.

In ons land komt stormschade vaak voor. Stormschade aan daken door hevige windstoten zorgen vaak voor schade aan panden. Een plat dak kan door hevige windstoten opwaaien en naast lekkage ook een gevaar voor omwonenden vormen. Als de dakconstructie, de dakbedekking, het dakleer, de dakranden, de goten, dakramen of lichtkoepels niet meer waterdicht zijn of wegwaaien is er een noodsituatie die vraagt om een snelle en vakkundige aanpak.

8) Brandschade door onveilig werken.

Brandgevaar tijdens dakwerkzaamheden zijn nog steeds een grote zorg. Er is in het verleden heel vaak brandschade ontstaan door onzorgvuldig werken bij bitumineuze branddaken.
Bedrijven die op een dak werken zijn een nachtmerrie voor verzekeraars.  Sinds de invoering van de NEN 6050 in 2009 en diverse opvolgende afspraken binnen de dakenbranche komt brandschade door onveilig werken gelukkig steeds minder vaak voor. Wel is en blijft het van belang om na te gaan of een aannemer volgens de juiste richtlijnen werkt en daarbij ook een goede brand verzekering heeft afgesloten. Door de huizenhoge premies heeft lang niet elke dakdekker dit goed geregeld.

9) Natuurlijke veroudering.

Het verouderingsproces van dakbedekking is afhankelijk van de kenmerkende eigenschappen en kwaliteit van het materiaal,gepleegd onderhoud en de wijze van verwerken en de diverse omgevingsfactoren (ligging in schaduwkant of vol in de zon)  Hierdoor zien we in de praktijk behoorlijke afwijkingen in de werkelijke levensduur tov van de levensduurclaims zoals deze door de verschillende leveranciers worden voorgespiegeld. In het algemeen kan worden gesteld dat na afloop van de garantieperiode, doorgaans 10 jaar, men met enige regelmaat de dakbedekking dient te (laten) controleren op ouderdomsverschijnselen.